Szanowni Państwo,

 

W związku z poniższą informacją, na wstępie uspokajamy - zmiany regulacji nie wpływają na ceny usług, z których Państwo korzystają.

Warunki cenowe i ofertowe w zawartych przez Państwa Umowach nie ulegają zmianie.

Niniejsza modyfikacja Umowy, Regulaminów i Cennika wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do przepisów prawa oraz wytycznych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w:

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż dokonane zostały zmiany polegające na zmianach następujących treści wzorców:

 

W treści Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

W treści Umowy Abonenckiej MetroTV wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

W treści Regulaminu świadczenia Usługi dostępu do Internetu w sieci FORWEB (obecnie Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych FORWEB) wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

W treści Regulaminu Świadczenia Usług MetroTV wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, a dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

Ważne dokumenty

Wzory Umów (obowiązujące od dnia 01.01.2023)

Wzór umowy na usługi internetowe
Wzór umowy o dostęp do usług telewizyjnych

Regulaminy i Cenniki (obowiązujące od dnia 01.01.2023)

Cennik usług FORWEB

Cennik usług Telewizji Cyfrowej FORWEB TV

Cennik usług Telefonii komórkowej

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług Forweb TV

 

Regulaminy Promocji (obowiązujące od dnia 01.01.2023)

Regulamin promocji - Rewolucyjne FORWEB TV

Regulamin promocji "GIGABITY w FORWEB"

Regulamin ogólny promocji usług internetowych