Szanowni Państwo,

 

W związku z poniższą informacją, na wstępie uspokajamy - zmiany regulacji nie wpływają na ceny usług, z których Państwo korzystają.

Warunki cenowe i ofertowe w zawartych przez Państwa Umowach nie ulegają zmianie.

Niniejsza modyfikacja Umowy, Regulaminów i Cennika wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do przepisów prawa oraz wytycznych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w:

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż dokonane zostały zmiany polegające na zmianach następujących treści wzorców:

 

W treści Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

W treści Umowy Abonenckiej MetroTV wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

W treści Regulaminu świadczenia Usługi dostępu do Internetu w sieci FORWEB (obecnie Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych FORWEB) wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

W treści Regulaminu Świadczenia Usług MetroTV wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, a dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

Ważne dokumenty

Wzory Umów (obowiązujące od dnia 01.01.2023)

Wzór umowy na usługi internetowe
Wzór umowy o dostęp do usług telewizyjnych

Regulaminy i Cenniki (obowiązujące od dnia 01.01.2023)

Cennik usług FORWEB

Cennik usług Telewizji Cyfrowej FORWEB TV

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług Forweb TV

 

Regulaminy Promocji (obowiązujące od dnia 01.01.2023)

Regulamin promocji - Rewolucyjne FORWEB TV

Regulamin promocji "GIGABITY w FORWEB"

Regulamin ogólny promocji usług internetowych