Dokumenty

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w:

 • Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 • Umowie Abonenckiej MetroTV;
 • Regulaminie świadczenia Usługi dostępu do Internetu w sieci FORWEB (obecnie Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych FORWEB);
 • Regulaminie Świadczenia Usług MetroTV.

Niniejsza modyfikacja umowy i Regulaminu wynika z konieczność dostosowania postanowień umownych do przepisów prawa oraz wytycznych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż dokonane zostały zmiany polegające na zmianach następujących treści wzorców:

 

W treści Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

 • zmieniono całkowicie postanowienia w § 4;
 • w § 5 dodano ust. 2;
 • w § 6 zmieniono ust. 2, 3, 5 i 7.

W treści Umowy Abonenckiej MetroTV wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

 • usunięto dotychczasowe postanowienia i wprowadzono jednostki redakcyjne umowy od § 1 do § 4.

W treści Regulaminu świadczenia Usługi dostępu do Internetu w sieci FORWEB (obecnie Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych FORWEB) wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

 • zmieniono nazwę dotychczasową nazwę regulaminu na Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych FORWEB;
 • w § 3 zmieniono ust. 2, 7 i 8;
 • w § 4 usunięto dotychczasowo ust. 5 przez co zmieniono numerację, a także usunięto dotychczasowy ust. 11 lit. d) (obecnie ust. 10);
 • w § 6 zmieniono ust. 9;
 • w § 7 zmieniono ust. 5 i 10;
 • w § 8 zmieniono ust. 2;
 • w § 10 zmieniono ust. 2, 7 i 9 oraz dodano ust. 10 – 14;
 • w § 12 usunięto ust. 5;
 • w § 13 zmieniono ust. 12 pkt 5 i 16 oraz zmieniono numerację;
 • w § 14 zmieniono ust. 1, 3, 5;
 • dodano § 141, § 142, § 143.

W treści Regulaminu Świadczenia Usług MetroTV wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

 • w § 3 zmieniono ust. 1, 7 i 8 , a także usunięto dotychczasowy ust. 16, 18 i 19 przez co zmianie uległa numeracja;
 • w § 4 usunięto ust. 4 przez co zmianie uległa numeracja;
 • w § 5 zmieniono ust. 3;
 • w § 7 usunięto ust. 3, 5 i 13 przez co zmianie uległa numeracja, a także zmieniono dotychczasowy ust. 10;
 • w § 8 usunięto ust. 15 przez co zmianie uległa numeracja, a także zmieniono dotychczasowy ust. 18;
 • zastąpiono całkowicie dotychczasową treść § 9;
 • w § 10 zmieniono ust. 3 oraz dodano ust. 4 – 8;
 • w § 11 zmieniono tytuł oraz usunięto ust. 5 – 16;
 • zmieniono całkowicie § 12 i 13, a dotychczasowe paragrafy uzyskały oznaczenie § 14 i § 15;
 • w dotychczasowym § 13 (obecnie § 15) usunięto ust. 3 przez co zmianie uległa numeracja.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, a dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

Tomasz Pawłowski                                                                                                                        Monika Bodetko

 

Ważne dokumenty

Wzory Umów (obowiązujące od dnia 01.01.2023)

Wzór umowy na usługi internetowe
Wzór umowy o dostęp do usług telewizyjnych

Regulaminy i Cenniki (obowiązujące od dnia 01.01.2023)

Cennik usług FORWEB

Cennik usług Telewizji Cyfrowej FORWEB TV

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług Forweb TV

 

Regulaminy Promocji (obowiązujące od dnia 01.01.2023)

Regulamin promocji - Rewolucyjne FORWEB TV

Regulamin promocji "GIGABITY w FORWEB"

Regulamin ogólny promocji usług internetowych

 

 

 

 

 

 

Tematy: dokumenty regulamin regulaminy